Privacy Policy

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

STICHTING CAROLINA FESTIVAL een stichting en is als volgt te bereiken: 

 
Post-/Vestigingsadres: Zutphensestraatweg 10b 

Postcode: 6953 CK
Plaats: Dieren 

KvK nr.: 71745351 

Telefoonnummer: 06-42 14 69 68   
e-mailadres: bas.bolder@carolinafestival.nl 

 

 
 

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe STICHTING CAROILNA FESTIVAL persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.  
 
STICHTING CAROLINA FESTIVAL respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.  
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Stichting Carolina Festival. Wees je er dus van bewust dat STICHTING CAROLINA FESTIVAL niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Stichting Carolina Festival. 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE STICHTING CAROLINA FESTIVAL VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die STICHTING CAROLINA FESTIVAL verwerkt: 
 

- Jouw voor- en achternaam; 

- Jouw adresgegevens; 

- Jouw telefoonnummer; 

- Jouw e-mailadres; 

- Jouw geboortedatum en geboorteplaats; 

- betaalgegevens (donatie knop op website iDeal); 

- overige persoonsgegevens die je eventueel actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek). 

- Gegevens over jouw activiteiten op de website; 

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE STICHTING CAROLINA FESTIVAL VERWERKT

STICHTING CAROLINA FESTIVAL verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 
 
STICHTING CAROLINA FESTIVAL heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via …[e-mailadres], dan verwijder ik deze informatie. 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG STICHTING CAROLINA FESTIVAL PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

WIJ KUNNEN persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van STICHTING CAROLINA FESTIVAL en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan STICHTING CAROLINA FESTIVAL verstrekt.  

 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn: 
 

Doel 

Grondslag 

1. Voor het afhandelen van jouw betaling; 

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 

2. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren 

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 

3.  STICHTING CAROLINA FESTIVAL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte 

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting 

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Carolina Festival) tussen zit.  
 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

STICHTING CAROLINA FESTIVAL bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  
 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 
 

Persoonsgegevens 

Termijn 

Reden 

STICHTING CAROLINA FESTIVAL  

7 jaar (Belastingwetgeving) 

Voor het afhandelen van jouw betaling  

Jouw voor- en achternaam 

1 jaar na afronding van de overeenkomst  

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden 

Jouw adresgegevens  

1 jaar na afronding van de overeenkomst 

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden 

Jouw telefoonnummer  

1 jaar na afronding van de overeenkomst 

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier 

Jouw e-mailadres 

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief  

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier  

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

STICHTING CAROLINA FESTIVAL verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. STICHTING CAROLINA FESTIVAL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Met de volgende derden deelt STICHTING CAROLINA FESTIVAL gegevens: 

Derde

Categorie 

Doel delen 

Welke gegevens 

Facturatiesysteem 

Verwerker 

Om facturen en offertes te kunnen opmaken  

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen  

Email- en websiteprovider  

Verwerker 

Voor de website en e-mails  

Enkel versleutelde gegevens 

Bank  

Verwerkingsverantwoordeljke  

Om betalingen voor ons te kunnen genereren 

Bankrekeningnummer, naam  

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door STICHTING CAROLINA FESTIVAL in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bas.bolder@carolinafestival.nl  
STICHTING CAROLINA FESTIVAL zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  
 
INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID  
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door STICHTING CAROLINA FESTIVAL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
 
INDIENEN KLACHT 
STICHTING CAROLINA FESTIVAL wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat STICHTING CAROLINA FESTIVAL niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 
COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van STICHTING CAROLINA FESTIVAL wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.  

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die STICHTING CAROLINA FESTIVAL gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 
 
Functionele en analytische cookies  
STICHTING CAROLINA FESTIVAL maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van STICHTING CAROLINA FESTIVAL.  
Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen. Wij informeren je er wel over bij het bezoeken van onze website.  

Google Analytics 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Social media buttons  
Op de website van STICHTING CAROLINA FESTIVAL zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 
 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 
 
 
Facebook 
Wij maken gebruik van Facebook en Instagram Ads via onze bedrijfspagina’s op deze social media accounts om ons bereik te vergroten en het aantal festivalbezoekers te verhogen. Profielen die door Facebook worden aangemaakt, zijn de verantwoordelijkheid van Facebook zelf en is zonder meer toegestaan. Wij maken geen gebruik van profilering, look-a-like audiences of similar audiences et cetera.  

 

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

De website van STICHTING CAROLINA FESTIVAL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. 

Verder maken wij nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.  
Onze devices zijn zo mogelijk vergendeld met een sterk wachtwoord en onze telefoons zijn zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.  
Wij werken voorts de plug-ins en thema van onze website regelmatig bij.   

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door STICHTING CAROLINA FESTIVAL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via bas.bolder@carolinafestival.nl   

 
 
- Deze privacy- en cookieverklaring is van juli 2018 - 

Design door Jeroen Sprangers ontwerpt | Website door Brendy Bosveld DigiConcept | Hosting mogelijk gemaakt door DigiState