Carolinafestival

Het Carolinapark in Dieren is een parel in de Gemeente Rheden. Deze historische buitenplaats is gelegen in het oude deel van Dieren, tussen de IJssel en het station.

Deze groene inspirerende locatie verdient echter meer aandacht, dit in de vorm van een mooi evenement: een festival voor het hele gezin! Een festival met een passend aanbod voor jong en oud voor iedereen in Dieren en de Gemeente Rheden. Bij dit evenement staat elkaar ontmoeten, ontspannen, genieten en verbinden centraal. Een fysieke verbinding vormt ook die van Dieren Zuid en Dieren Noord. Mede door de komst van de nieuwe Traverse biedt dit mogelijkheden.

Achtergrond

Het Carolinapark in een plek die ooit door mevrouw Vietor aan de gemeenschap is geschonken. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar jong en oud zich kunnen ontspannen.
Een bijzondere plek vanwege haar oorsprong, maar ook qua karakter een bijzonder plek om te zijn. Zonde dat deze plek bij te weinig mensen in Dieren en omringende dorpen bekend is.

Meer mensen zijn bekend met de historie in Doesburg of Zutphen. Echter weten weinig mensen dat juist ook in vierkante kilometer rondom het park historie haar sporen heeft achter gelaten. Historie die wij in de komende jaren willen laten opbloeien. Het park dateert niet uit de vroege historie, maar kan net als het Hof te Dieren een plek bieden om deze informatie aan de oppervlakte te brengen.

Deze uitgangspunten waren aanleiding voor een initiatief dat op het schoolplein in Dieren Zuid ontstond. Daar vond Sander Demmink (voorzitter) een groep vaders en moeders bereid om met enthousiasme aan de slag te gaan.

De stichting heeft zich de volgende 3 doelen gesteld.

  • Het Carolinapark een impuls te geven en aantrekkingskracht vergroten (doel van de opbrengst van evenement(en) - onderhoud/vernieuwing park)
  • Stichting Oranjerie in de schijnwerper te zetten (horeca door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)(meer aanloop).
  • Stuk cultuur, historie en entertainment neer te zetten dat bewoners uit Dieren en omringende dorpen naar het park gaat trekken om deze te leren kennen.

Zeker het initiatief de Oranjerie is bijzonder. We hopen dat onze inspanningen ook goede invloed hebben op dit initiatief. Wanneer mensen het park weten te vinden en ook de Oranjerie leren kennen zal het een steviger fundament krijgen.

Het festival is nu de meest in oog springende activiteit. Dit evenement dient als vliegwiel voor de doelstellingen. We willen benadrukken dat het festival geen doel op zich is. Het festival zal altijd georganiseerd worden in omvang, opzet en doel passend bij omgeving en draagvlak. De stichting heeft de hoop dat deze activiteit aanleiding is om door het jaar heen mensen en partijen te naar het park te trekken. Er valt te denken aan initiateven die er al zijn via de Oranjerie en het Filmhuis. We hopen dat in het kader van ontspanning meer activiteiten passend in het karakter van het park en de wijk plaatsvinden. 

Dat laatste vinden we bij de stichting belangrijk. Het park is voor bewoners rondom het park de verlenging van de achtertuin. Het dan ook de intentie van stichting om activiteiten in overleg met de bewoners te blijven doen. Zonder draagvlak van de bewoners kunnen wij onze doelen niet bereiken.

Dat geldt ook voor diverse stichtingen, ondernemers en ondernemersverenigingen, de gemeente en donateurs. Veel samenwerkingen zijn nodig om initiatieven als deze te kunnen laten bestaan. We zijn zeer positief over de steun en reactie die wij tot op heden ontvingen.

Alle initiatieven probeert de Stichting zo duurzaam mogelijk aan te pakken. Dan valt te denken aan gebruik en hergebruik van materialen, verantwoord gebruik van het park, duurzame samenwerkingen met tweeweg karakter en activiteiten die passen in de omgeving waar het plaatsvindt. Dat zal niet altijd meevallen, maar de afspraak is dat we daarover graag in gesprek gaan om dit slimmer en beter te blijven doen.

De Stichting heeft voor het eerste jaar opstartkosten. Daar ligt ook de noodzaak voor sponsorfundament. Omdat het vanaf nul begint moet het verhaal achter het initiatief eerst een podium krijgen. Daar zal in het eerste jaar veel geleund worden op sponsoren, directe bijdragen via donaties waardoor het evenement (het podium) mogelijk wordt gemaakt. We pogen in het verlengde hiervan steeds meer te steunen op activiteiten die direct een bijdrage geven aan het doel waar geen groot sponsorbedrag nodig is. Daarnaast hopen wij dat donaties en fondswerving in de breedte toeneemt om de doelen te verwezenlijken.

We danken u voor het lezen van deze achtergrond en hopen u te verwelkomen in het park.

Design door Jeroen Sprangers ontwerpt | Website door Brendy Bosveld DigiConcept | Hosting mogelijk gemaakt door DigiState